O szkole

Oferta edukacyjna przeznaczona jest dla absolwentów szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka w gimnazjum trwa nie krócej niż 3 lata i nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 21 lat.

W gimnazjum  treści nauczania realizowane są w ramach:

 • funkcjonowania w środowisku
 • techniki
 • plastyki
 • muzyki z rytmiką
 • wychowania fizycznego 
 • religii 

Każdy  z uczniów realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowany przez zespół specjalistów.

W gimnazjum uczniowie doskonalą umiejętność czytania, pisania i liczenia oraz przyswajają wiadomości o przyrodzie, życiu społecznym, kulturze oraz dziejach kraju i świata. Przygotowują się do życia społecznego, a także rozwijają uzdolnienia i zainteresowania poprzez zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne.

Uczniowie objęci są licznymi, wspomagającymi ich rozwój, specjalistycznymi zajęciami:

 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z neurologopedą
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z tyflopedagogiem
 • zajęcia z rehabilitantem

Dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Ważnym elementem w pracy edukacyjno - terapeutycznej jest stały kontakt z naturą i ruch na świeżym powietrzu. Dzieci w naszej szkole mają do dyspozycji:

                   - boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej

                   - siłownię zewnętrzną

                   - plac zabaw

                   - ogród warzywny i sad owocowy

                   -  grill ogrodowy z zapleczem do wypoczynku

                   -  krużganki (miejsce imprez plenerowych)

                   - ogród terapeutyczny

 

Przygotowujemy młodzież do sakramentu Bierzmowania.

Wszystkie powyższe działania mają na celu wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości w przygotowaniu go do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.

Uczniowie do poszczególnych klas przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

PO UKOŃCZENIU GIMNAZJUM UCZNIOWIE MOGĄ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY MIESZCZĄCEJ SIĘ W NASZYM OŚRODKU. 

Aktualności

NiezwykłyJubileusz 70 – lecia kapłaństwa ks. prałata Jana Kutrzeby

NiezwykłyJubileusz 70 – lecia kapłaństwa ks. prałata Jana Kutrzeby

20 czerwca 2018 r. mogliśmy przyklęknąć przed tajemnicą kapłaństwa, tego dnia bowiem 70. rocznicę święceń kapłańskich obchodził ks. prałat Jan Kutrzeba

Czytaj więcej

Galeria

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.