O szkole

I ETAP EDUKACYJNY

Oferta edukacyjna skierowana do dzieci klas I-III  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczniowie w I etapie edukacyjnym nabywają umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się oraz  poznają najbliższe środowisko społeczno – przyrodnicze. Ponadto  uczą się posługiwania określonymi narzędziami pracy i wykonywania prostych czynności. Na tym etapie kształtuje się zamiłowanie do ekspresji plastycznej i muzycznej. Uczniowie zapoznają się także z zasadami współdziałania w grupie, właściwego zachowania w szkole i w domu, a także  dbałości o porządek oraz własne bezpieczeństwo
i zdrowie.        
         

W ramach zajęć wprowadzane są ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania oraz pojęć matematycznych na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia. Celem pracy jest również troska o rozwój fizyczny oraz manualną sprawność dzieci.

W naszej pracy kierujemy się  zasadą indywidualizacji. Każdy z  uczniów realizuje dostosowany do możliwości rozwojowych Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny opracowany w oparciu o diagnozę funkcjonalną i zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


Uczniowie objęci są specjalistycznymi zajęciami wspomagającymi ich rozwój:

 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z tyflopedagogiem
 • zajęcia z rehabilitantem.

Dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Praca z dziećmi opiera się na treściach programowych wynikających z podstawy programowej a także wielospecjalistycznej diagnozie funkcjonalnej. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnego rodzaju deficytów.    

II ETAP EDUKACYJNY

Oferta edukacyjna skierowana do dzieci klas IV-VIII  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W zespole edukacyjno-terapeutycznym treści nauczania realizowane są w ramach:

 • funkcjonowania osobistergo i społecznego
 • zajęć rozwijających kreatywność
 • zajęć rozwijających komunikowanie się
 • wychowania   fizycznego
 • religii 

Każdy  z uczniów realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

W II etapie edukacyjnym uczniowie doskonalą umiejętność czytania, pisania i liczenia oraz przyswajają wiadomości o przyrodzie, życiu społecznym, o kulturze, dziejach kraju i świata. Przygotowują się do życia społecznego a także rozwijają uzdolnienia i zainteresowania poprzez zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne.

Uczniowie objęci są licznymi, specjalistycznymi zajęciami wspomagającymi ich rozwój:

 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z tyflopedagogiem
 • zajęcia z surdopedagogiem
 • zajęcia z rehabilitantem

Dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Przygotowujemy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i sakramentu Bierzmowania.

Ważnym elementem w pracy edukacyjno - terapeutycznej jest stały kontakt z naturą i ruch na świeżym powietrzu.

Dzieci w naszej szkole mają do dyspozycji:

 • boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej
 • siłownię zewnętrzną
 • plac zabaw
 • ogród warzywny i sad owocowy
 • miejsce na grilla
 • krużganki (miejsce imprez plenerowych)

Wszystkie działania mają na celu wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości w przygotowaniu ich do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.

Uczniowie do poszczególnych klas przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ UCZNIOWIE MOGĄ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY MIESZCZĄCEJ SIĘ W NASZYM OŚRODKU. 

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

Do zespołów rewalidacyjno - wychowawczych przyjmowane są dzieci i młodzież od 3 do 25 roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zajęcia odbywają się w  małych grupach  od 2 do 4 osób w odpowiednio dostosowanych i wyposażonych salach.  

W pracy z naszymi uczniami kierujemy się  zasadą indywidualizacji. Każdy z  wychowanków realizuje dostosowany do możliwości rozwojowych Indywidualny Program Zajęć, opracowany w oparciu o diagnozę funkcjonalną i zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Podczas zajęć wychowankowie nabywają umiejętności z zakresu:

 • wdrażania do samodzielności w podstawowych sferach życia na miarę możliwości dziecka
 • nauki nawiązywania kontaktu odpowiednio do możliwości    i potrzeb dziecka,
 • usprawniania ruchowego i psychoruchowego
 • rozwijania umiejętności komunikowania się z otoczeniem,
 • rozwijania zainteresowań otoczeniem i jego wielozmysłowemu poznawaniu,
 • kształtowania umiejętności współżycia w grupie.

W naszej  pracy rewalidacyjno-wychowawczej opieramy się  na metodach:

 • Poranny Krąg
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • wybrane techniki metody SI (Integracji Sensorycznej) 
 • Programy Aktywności M.Ch. Knillów,
 • metoda stymulacji polisensorycznej
 • Muzykoterapia
 • Bajkoterapia

Ponadto uczniowie objęci są licznymi, specjalistycznymi zajęciami wspomagającymi ich rozwój :

- zajęcia z neurologopedą

- zajęcia z psychologiem

- zajęcia z tyflopedagogiem

- zajęcia z rehabilitantem.

Dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Ważnym elementem w pracy rewalidacyjno – wychowawczej jest stały kontakt z naturą. Dzieci w naszej szkole mają do dyspozycji  :                                      

- boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej

- siłownię zewnętrzną

- plac zabaw,

- ogródek szkolny

- grill ogrodowy z zapleczem do wypoczynku

- krużganki (gdzie odbywają się imprezy plenerowe).

 

Aktualności

Spotkanie integracyjne naszych uczniów z licealistami z IV LO w Tarnowie.

Spotkanie integracyjne naszych uczniów z licealistami z IV LO w Tarnowie.

21 maja 2024 r. odbyło się spotkanie integracyjne naszych uczniów z licealistami z IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. 

Czytaj więcej

Galeria

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.