Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON?

 

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego PCPR lub MOPS, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu.

Kolejność postępowania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie:

  • w odpowiednim Centrum Pomocy Rodzinie należy pobrać i złożyć "Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" (wniosek taki ważny jest przez 3 miesiące) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem. Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu  
  • PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych we wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
  • wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji, w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia
  • po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie
  • PCPR po sprawdzeniu zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi i potwierdzeniu możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie przekazuje organizatorowi dofinansowanie na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Szanowni Państwo z dniem 1.05.2016 roku wprowadzamy w naszym Ośrodku nowe pakiety rehabilitacyjne dla uczetników turnusu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi   tutaj.

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA TURNUS?

TERMINARZ TURNUSÓW

PROGRAM TURNUSU

GALERIA

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.