Hipoterapia

Hipoterapia w dosłownym tego słowa znaczeniu oznacza leczenie ruchem konia.Celem hipoterapii nie jest nauka jazdy konnej, ale oddziaływanie za pośrednictwem chodu konia na centralny system nerwowy, zmysły i stan emocjonalny pacjenta. Ruch konia wywołuje powtarzające się rytmiczne ruchy bioder i tułowia jeźdźca. Wpływają one na utrwalenie prawidłowej postawy pacjenta, co w efekcie prowadzi do kształtowania stabilnej, skorygowanej postawy, dzięki której możliwe jest wykonywanie przez niego wielu czynności funkcjonalnych.

W hipoterapii korzysta się głównie z jazdy stępem. Ruchy ciała jeźdźca siedzącego na koniu idącym stępem są bardzo zbliżone do ruchów ciała idącego człowieka. Barki, kręgosłup i miednica poruszają się tak jak podczas chodu. Ten terapeutyczny ruch ma wręcz unikalne znaczenie dla osób nie chodzących  lub poruszających się według nieprawidłowego wzorca, ponieważ po raz pierwszy w życiu mają one szansę odczucia prawidłowego chodu.

Koń wyzwala emocje. Od początkowego strachu po miłość. Uczy wrażliwości i opiekuńczości, ale także stanowczości oraz umiejętności podejmowania szybkich decyzji. Ma ogromny wpływ na psychikę człowieka; motywuje do działania, uczy i daje  chęci do zmagania się z przeciwnościami losu.

Wskazania do hipoterapii:

 • neurologiczne dysfunkcje ruchu o zróżnicowanej etiologii,
 • zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • zaburzenia koordynacji,
 • nadpobudliwość i reakcje reaktywne,
 • opóźnienia w rozwoju mowy,
 • dysfunkcje kości i stawów,

Przeciwwskazania do stosowania hipoterapii:

 • ciężka niepełnosprawność intelektualna, skrajny autyzm, krytyczny bunt, zwłaszcza z towarzyszącymi krzykami, niepokojem ruchowym, agresją i/lub autoagresją,
 • brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym,
 • niezagojone rany od drobnych skaleczeń po duże odleżyny,
 • utrwalony przykurcz mięsśni przywodzicieli stawów biodrowych,
 • podwichnięte lub zwichnięte stawy biodrowe,
 • dysplazje stawów biodrowych z częstymi incydentami zwichnięć,
 • zły stan ogólny zdrowia, skrajne wyniszczenia np. w trakcie choroby nowotworowej,
 • skoliozy - II,III,IV stopnia o kącie skrzywienia powyżej 20 stopni wg Cobba,
 • plecy płaskie, plecy wklęsłe, szpotawość kolan,
 • miastenie,
 • osteoporoza dużego stopnia lub inna przyczyna łamliwości kości np. przerzuty nowotworowe do kości, wrodzona łamliwość kości,
 • artrogrypoza ze znacznym, utrwalonym przykurczem w stawach biodrowych,
 • bardzo częste i ciężkie napady padaczkowe, nie wyrównane mimo farmakoterapii (więcej jazd z wyzwolonym napadem niż bez),
 • hemofilia i inne skazy krwotoczne,
 • trwałe dużego stopnia zniekształcenia układu kostno-stawowego,
 • stany po złamaniach i operacjach kończyn nie wcześniej niż 1 miesiąc po zdjęciu unieruchomienia (decyduje ortopeda),
 • ostre infekcje i stany gorączkowe, w tym częste infekcje dróg moczowych,
 • niestabilność szczytowo-obrotowa w Zespole Downa (decyduje ortopeda na podstawie zdjęcia rtg kręgów szyjnych C1-C2),
 • odklejanie siatkówki oka i wzmożone ciśnienie śródgałkowe.

Efekty terapeutyczne hipoterapii:

 • hamuje przetrwałe prymitywne odruchy postawy (ATOS, STOS), których obecność bardzo utrudnia usprawnianie,
 • przywraca symetrię pracy mięśni tułowia, a także kończyn,
 • koryguje postawę, wymuszając ciągłe aktywne prostowanie się wzmacnia mięśnie
 • grzbietu, brzucha, obręczy biodrowej,
 • poprawia kontrolę postawy,
 • normalizuje napięcie mięśniowe w osi głowa-tułów i na obwodzie w kończynach dolnych i górnych,
 • poprawia przepływ naczyniowy w tętnicach kończyn dolnych,
 • zapobiega przykurczom mięśniowym,
 • poprawia kokontrakcję w stawach,
 • zapobiega ograniczeniom ruchomości w stawach biodrowych i wpływa na poprawę ich ruchomości,
 • poprawia równowagę i koordynację ruchową,
 • stymuluje przenoszenie masy ciała w prawidłowym wzorcu,
 • stymuluje chód,
 • poprawia dynamiczną kontrolę postawy podczas chodu,
 • stymuluje czucie głębokiego proprioceptywne,
 • kształtuje poczucie własnego ciała i orientacji przestrzennej (schemat ciała).

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.