Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa jest obok turnusu rehabilitacyjnego jedną z podstawowych form aktywności zalecaną osobom z dysfunkcją sfery psychicznej i fizycznej.

Terapia zajęciowa jest pojęciem bardzo szerokim i może być formą metodycznego oddziaływania na chorego jak również formą rozrywki, spędzania czasu wolnego w sposób terapeutyczny.

Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało uszkodzoną czynność organizmu lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny.

 Formy terapii zajęciowej:

 • Arteterapia- terapia wykorzystująca szeroko pojętą sztukę, kulturę.
 • Biblioterapia- terapia wykorzystująca książki-szczególnie terapeutyczne o różnej treści.
 • Choreoterapia- terapia wykorzystująca taniec i ruch. Stosowane techniki to: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje muzyczno-ruchowe.
 • Muzykoterapia- terapia wykorzystująca muzykę-słuchanie, tworzenie, śpiewanie, granie.
 • Hortiterapia- terapia wykorzystująca kontakt z ogrodem, przyrodą, pięknym otoczeniem.
 • Chromoterapia- terapia wykorzystująca kolory (np. w Sali Doświadczania Świata).
 • Zajęcia relaksacyjne- forma psychoterapii, której celem jest odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego.

Formy organizacji terapii zajęciowej:

 • indywidualna - pacjent wykonuje zadania specjalnie dla niego przeznaczone (dobrane tak, aby korygowały jego zaburzone sfery w sposób indywidualny).
 • grupowa- polegająca na wykonywaniu różnych bądź tych samych zadań przez kilka osób, grupy mogą być tworzone celowo lub powstawać samorzutnie.

Cele terapii zajęciowej:

 • Zmniejszenie napięcia w stanach depresyjnych i lękowych.
 • Poprawa stanu fizycznego.
 • Neutralizowanie nudy i bezczynności.
 • Stworzenie u chorego poczucia własnej wartości oraz rozszerzenia kręgu zainteresowań.
 • Wzbogacenie życia emocjonalnego.
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnych (terapia ręki). Kształcenie zdolności ruchów precyzyjnych i dokładnych.
 • Kształtowanie umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną.
 • Ćwiczenia percepcji słuchowej.
 • Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia.
 • Poprawa komunikacji interpersonalnej.
 • Wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.
 • Niwelowanie napięć emocjonalnych.
 • Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych na materiale ortograficznym.
 • Praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości.
 • Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.

Wszystkie proponowane formy terapii zajęciowej, wysiłki instruktorów terapii, skupiają się na człowieku niepełnosprawnym i jego potrzebach. Mają na celu jego usprawnienie, rozwój i polepszenie jakości życia na tyle, na ile jest to możliwe.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.